WOLF BRUCKNER s.r.o., Pod Školou 17, 40011 Ústí nad Labem, Česká republika, E-mail: info@wolfbruckner.com
Poradenství v oblasti systémů řízení kvality
Analýza a optimalizace procesů
Řešení problémů
ANALÝZA A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Provádíme detailní organizační, funkční a procesní analýzu současného stavu organizace.
V rámci procesního řízení se soustředíme na identifikaci klíčových procesů, identifikaci nadbytečných aktivit v jednotlivých procesech  ve vazbě na organizační strukturu v co možné nejužší spolupráci se všemi organizačními složkami zákazníka.

Na základě detailní analýzy se snažíme identifikovat příčinu jakéhokoliv problému vzniklého v procesu zákazníka či u jeho dodavatelů.

Ve spolupráci se zákazníkem navrhujeme systémová či procesní řešení a opatření vedoucí k odstranění daného problému.

Navrhujeme a podílíme se na implementaci těchto opatření a vyhodnocování jejich účinnosti.