WOLF BRUCKNER s.r.o., Pod Školou 17, 40011 Ústí nad Labem, Česká republika, E-mail: info@wolfbruckner.com
Poradenství v oblasti systémů řízení kvality
Analýza a optimalizace procesů
Řešení problémů
ANALÝZA A OPTIMALIZACE PROCESŮ
Provádíme detailní organizační, funkční a procesní analýzu současného stavu organizace.
V rámci procesního řízení se soustředíme na identifikaci klíčových procesů, identifikaci nadbytečných aktivit v jednotlivých procesech  ve vazbě na organizační strukturu v co možné nejužší spolupráci se všemi organizačními složkami zákazníka.

Na základě provedené detailní analýzy procesů navrhujeme společně s organizací optimalizaci procesů, jejich zjednodušení a zprůhlednění ve vazbě na organizační strukturu organizace. Společně se zákazníkem se podílíme na přizpůsobení a podřízení prostředí organizace identifikovaným klíčovým procesům.

V rámci navrhované optimalizace se ve spolupráci se zákazníkem snažíme důsledně začlenit všechny složky organizace do daných procesů při jejich optimalizaci tak, aby tato optimalizace byla co nejefektivnější.

V případě Vašeho zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.